Tunu za Wakala

Utendaji wenye matokeo

Ø Wakala inajali utendaji wa matokeo zaidi.


Timu ya pamoja

Ø Wafanyakazi wa Wakala wanatekeleza majukumu yao kwa pamoja, yaani kitimu.


Weledi

Ø Wafanyakazi wa Wakala wanatumia taaluma zao mahiri na ujuzi wao kuhakikisha wanafikia mafanikio ya Wakala.


Kufikia matarajio ya mteja

Ø Wakala mara zote inataka kufikia matarajio ya mteja katika huduma wanazotoa.


Uwazi

Ø Mara zote Wakala inatekeleza majukumu yake kwa uwazi kwa wateja wake wote wa ndani na nje.


Uwajibikaji

Ø Wakala na wafanyakazi wake wanawajibu wa kutekeleza majukumu yake kikamilifu kufikia mafanikio ya malengo yake.