Sheria ya Vipimo

Jina la Chapisho Tarehe ya Kutolewa Pakua
The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 5) Act, 2019 (1) 07/11/2019 Pakua
(MISCELLANEOUS AMENDMENTS) ACT NO. 3 OF 2016 30/09/2019 Pakua
SHERIA YA WAKALA WA VIPIMO SURA NA. 340 30/07/2019 Pakua
MAREKEBISHO YA SHERIA YA VIPIMO 2018 GN NO. 725 12/04/2019 Pakua