Kurugenzi

Wakala wa Vipimo ina kurugenzi mbili;

  1. Kurugenzi ya Huduma za Biashara
    • Kusimamia kwa usahihi rasilimali za taasisi na kuhusisha matumizi ya Tehama kwa lengo la kutoa huduma bora na kuleta ustawi wa taasisi
  2. Kurugenzi ya Ufundi
    • Kusimamia utekelezaji wa Sheria ya Vipimo Sura Na. 340 na mapitio yake ya mwaka 2002 kwa kuratibu ukaguzi na Uhakiki wa Vipimo vyote vinavyotumika katika Biashara, Afya, Mazingira na Usalama.
    • Kuratibu utekelezaji wa kanuni ya ufungashaji wa bidhaa za Viwandani na mazao ya Kilimo.