Vitengo

Wakala wa Vipimo kuna vitengo vinne;

  • Kitengo cha Sheria
    • Kinashughulikia na kutoa ushauri wa Kisheria katika mambo yote yanayohusu taasisi
  • Kitengo cha Mipango
    • Kinahusika na kuratibu shughuli zote za mipango za taasisi
  • Kitengo cha Ugavi na Manunuzi
    • Kinashughulikia maswala yote ya ununuzi na ugavi ndani ya taasisi

Kitengo cha Ukaguzi wa ndani

  • Kitengo hiki humsaidia Mtendaji Mkuu katika kusimamia mifumo ya uthibiti wa ndani